1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
   
 ÜßÜ       ÜßÜ    ÜßßÜÜ   ÜßÜ   ÜßßÜ      ÜßÜ
  ÜßÜÛÜßÜ  ÜßßÜ ÜßÜÛÜßÜ  ÜßßÜÛÛÜÜßÜ ÜßÜÛÜßÜ ÜßÜÛÛÜßÜ    ÜßßÜÛÜßÜ
 ÜßÜÛÛÛÛÛÜßßßÜÛÛ ßßÜÛÛÛÛÛÜßßßÜÛÛÛÛÛÛÛÛ ßßÜÛÛÛÛÛ ß ÛÛÛÛÛÛÜßÜ ÜßßÜÛÛÛÛÛÛÜßÜ
 Û ÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛßÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ Û
 Û ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²ÛÛÛÛÛÛÛ² ßÛÛÛÛÛÛÛ² ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜßÜ
 Û ²ÛÛÛÛÛÛÛ ßÛÛÛÛÛÛÛ²ÛÛÛÛÛÛ²  ²ÛÛÛÛÛÛ² ²ÛÛÛÛÛÛ²  ßÛÛÛÛÛÛ² ÛÛÛÛÛÛ² ßÛÛÛÛÛÛÛÛ Û
 Û ²ÛÛÛÛÛÛÛ  ßÛÛÛÛ ²ÛÛÛÛÛÛ²  ²ÛÛÛÛÛÛ² ²ÛÛÛÛÛÛ²  LÛÛÛÛÛÛ²²ÛÛÛÛÛÛ²  ÛÛÛÛÛÛÛÛ Û
 Û ²ÛÛÛÛÛÛÛ  ²ÛÛß ²ÛÛÛÛÛÛ²  ²ÛÛÛÛÛÛ² ²ÛÛÛÛÛÛ²  NÛÛÛÛÛÛ²²ÛÛÛÛÛÛ²  ßÛÛÛÛÛ² Û
 Û ²ÛÛÛÛÛÛ²  ²   ÛÛÛÛÛÛ²  ²ÛÛÛÛÛÛ ²ÛÛÛÛÛÛ²  KÛÛÛÛÛÛ²²ÛÛÛÛÛÛ   ²ÛÛÛÛ² Û
 Û ÛÛÛÛÛÛ²     ÛÛÛÛÛÛ²  ÛÛÛÛÛÛ ²ÛÛÛÛÛÛ  ^ÛÛÛÛÛÛ ²ÛÛÛÛÛÛ  ²ÛÛÛßÜÜß
 Û ÛÛÛÛÛÛ²     ÛÛÛÛÛÛ²  ÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ  2ÛÛÛÛÛÛ ²ÛÛÛÛÛÛ² ÜÜÛÛßÜß
 Û ÛÛÛÛÛÛ²     ÛÛÛÛÛÛ²  ÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ  0ÛÛÛÛÛÛ ²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛßÜÜß
 Û ÛÛÛÛÛÛ      ÛÛÛÛÛÛ   ÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ  2ÛÛÛÛÛÛ ²ÛÛÛÛÛÛ ÜÜß   ÜßÜ
 Û ÛÛÛÛÛÛ      ÛÛÛÛÛÛ   ÛÛÛÛÛÛ  ÛÛÛÛÛÛ  0ÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ Û   Û Û Û
 Û ÛÛÛÛÛÛÜ     ÛÛÛÛÛÛÜ  ÜÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛ²  ²ÛÛÛÛÛÛ²ÛÛÛÛÛÛÛÛÜßßßßßßÜÛ² Û
 ÜßÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÜ ÜÜ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛ² ²ÛÛÛÛÛÛÛ²ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ² Û
 ßÜßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ Û ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ Ü ÛÛÛÛÛÛÛ ßßÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ² Û
  ßÜÜßßÛÛÛÛÛÛÛßÜß ßÜÜßßÛÛÛÛÛßÜÜÜßÛÛÛßÜßÜßÛÛÛÛßÜÜß ßÜßÛÛÛÛ² ÛßÜÜÜßßßÛÛÛÛÛßÜÜß
   ßßÜÜßÛÛßÜß   ßßÜÜÜÜÜß  Û Û Û  Û ÛßÜß   Û ÛßÜÜß   ßßßÜÜßÛ Û
     ßÜÜß          ßÜß   ßÜß     ßÜß       ßÜß
  ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
 ÛÜßÛÜßÛÛßÛÛÛ Ü Û Û Û Ü Û ÜÜÛÛÛÛÛÛÛ Ü Û Ü Û ÜÜÛ ÜÜÛ ÜÜÛ Ü ÛÜ ÜÛ ÜÜÛÛÛßÛÛßÜÛßÜÛ
 ÛÛßÜÛßÜÛßÜÛÛ ÜßÛ Û Û Û Û ÜÛÛÛÛÛÛÛÛ ÜÜÛ ÜßÛ ÜÛÛÜÜ Û ÜÛÛ Û ÛÛ ÛÛÜÜ ÛÛÜßÛÜßÛÜßÛÛ
 ßÜÛÛÜÛÛÛÛÛÛÛÜÛÜÛÜÜÜÛÜÛÜÛÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÜÛÛÛÜÛÜÛÜÜÜÛÜÜÜÛÜÜÜÛÜÛÜÛÛÜÛÛÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÜÛÛÜß
 
     The Last of Us Part I Update v1.0.1.5 (c) PlayStation PC LLC         
 
      RELEASE DATE.: 03/2023       PROTECTION.: Steam             
      DISCS........: 1          GENRE......: Action            
 
  ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
 ÛÜßÛÜßÛÛßÛÛÛ Ü Û ÜÜÛ ÛÛÛ ÜÜÛ Ü Û ÜÜÛ ÜÜÛÛÛÛÛÛÛ Ü Û Ü ÛÜ ÜÛ ÜÜÛ ÜÜÛÛÛßÛÛßÜÛßÜÛ
 ÛÛßÜÛßÜÛßÜÛÛ ÜßÛ ÜÛÛ ÛÛÛ ÜÛÛ Ü ÛÜÜ Û ÜÛÛÛÛÛÛÛÛ Û Û Û ÛÛ ÛÛ ÜÛÛÜÜ ÛÛÜßÛÜßÛÜßÛÛ
 ßÜÛÛÜÛÛÛÛÛÛÛÜÛÜÛÜÜÜÛÜÜÜÛÜÜÜÛÜÛÜÛÜÜÜÛÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÜÛÜÛÜÜÜÛÛÜÛÛÜÜÜÛÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÜÛÛÜß
 
 
        For list of changes read included patchnotes.txt
 
 
  ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
 ÛÜßÛÜßÛÛßÛÛÛ Û Ü Û ÜÜÛÜ ÜÛ Ü Û ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ Ü Û Ü ÛÜ ÜÛ ÜÜÛ ÜÜÛÛÛßÛÛßÜÛßÜÛ
 ÛÛßÜÛßÜÛßÜÛÛ Û Û ÛÜÜ ÛÛ ÛÛ Ü Û ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ Û Û Û ÛÛ ÛÛ ÜÛÛÜÜ ÛÛÜßÛÜßÛÜßÛÛ
 ßÜÛÛÜÛÛÛÛÛÛÛÜÛÜÛÜÛÜÜÜÛÛÜÛÛÜÛÜÛÜÜÜÛÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÛÜÛÜÜÜÛÛÜÛÛÜÜÜÛÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÜÛÛÜß
    
    
    - Extract
    - Run setup.exe and install update 
    - Copy crack from RUNE dir to installdir
    - Play
 
    You need the following releases for this:
 
    The.Last.of.Us.Part.I-RUNE
    
 
  ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
 ÛÜßÛÜßÛÛßÛÛÛ ÜÜÛ Ü Û Ü Û Û Û Ü ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ Ü Û Ü ÛÜ ÜÛ ÜÜÛ ÜÜÛÛÛßÛÛßÜÛßÜÛ
 ÛÛßÜÛßÜÛßÜÛÛ Û Û ÜßÛ Û Û Û Û ÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ Û Û Û ÛÛ ÛÛ ÜÛÛÜÜ ÛÛÜßÛÜßÛÜßÛÛ
 ßÜÛÛÜÛÛÛÛÛÛÛÜÜÜÛÜÛÜÛÜÜÜÛÜÜÜÛÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÜÛÜÛÜÜÜÛÛÜÛÛÜÜÜÛÜÜÜÛÛÛÛÛÛÛÜÛÛÜß 
												
Visto 127 veces

Pagina perteneciente a www.juegosparawindows.com @ Copyright 2022 - 2023